พระ หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่

คลิกที่ชื่อ ดูรายละเอียดองค์พระ
ไตรมาส ๒๕๕๓
ยันต์นารายณ์ประทับหลัง
เนื้อ ทองแดง
ราคา 799.-
1.
ไตรมาส ๒๕๕๓
ยันต์นารายณ์ประทับหลัง
เนื้อ ทองเหลือง
ราคา 799.-
2.
ไตรมาส ๒๕๕๓
ยันต์นารายณ์ประทับหลัง
เนื้อ อัลปาก้า
ราคา บูชาแล้ว
3.
ไตรมาส ๒๕๕๓
ยันต์นารายณ์ประทับหลัง
เนื้อ ตะกั่ว หน้าทองฉนวน
ราคา บูชาแล้ว
4.
เนื้อผงมหามวลสาร
อธิฐานจิตไตรมาส ๒๕๕๓
หลังยันต์ ติดจีวร
ราคา 599.-
5.
หลวงปู่จารเพิ่มให้อีกด้านหลัง
ราคา ........
6.
เนื้อทองทิพย์
ราคา บูชาแล้ว
7.

8.

ยอดผงพุทธคุณไตรมาส ๕๔
หน้าตะกรุด เงิน,ทอง,ทองแดง
ราคา บูชาแล้ว
10.
หลังรูปเหมือน ตะกรุด+จีวร
มงคลเสาร์ 5 ปี ๒๕๕๓
ราคา    บูชาแล้ว
11.
หลังรูปเหมือน ตะกรุด+จีวร
มงคลเสาร์ 5 ปี ๒๕๕๓
ราคา   บูชาแล้ว
12.
หลวงปู่นาม เนื้อดินเผาบรรจุกรุ
หลังจาร
ราคา บูชาแล้ว
13.
พระ ขุนแผน
14.
หลังดอกพิกุล ปี ๔๖
(7) ราคา...
15.
เนื้อดินเผา บรรจุกรุ
ปี ๒๕๐๖
(3)  ราคา ...
16.
พิมพ์เล็กเนื้อดิดเผาบรรจุกรุ
รุ่น ๑ ปี ๒๕๐๖
(4)  ราคา...
17.
พิมพ์เล็กเนื้อดินเผาบรรจุกรุ
ปี ๒๕๐๖
(4)  ราคา...
18.
มหาลาภ ปี ๓๓
(5)  ราคา...
19.
ตะกรุดทองแดง
หลวงปู่ จารเอง
ราคา 599.-
20.
ตะกรุดตะกั่ว
หลวงปู่ จารเอง
ราคา 599.-
21.


กรรมการ ชุดเงิน ลงยา
ราคา 2199.-
22.
หลวงปู่นาม เนื้อทองแดง
ราคา บูชาแล้ว
23.
หลวงปู่นาม เนื้ออัลปาก้า
ราคา 799.-
24.
25.26.27.
28.29.30.
31.32.33.
34.35.36.