วันที่ 24 พ.ย. 2558 พิธีบรรจุพุทธคุณ ขุนแผนช่อฟ้า วาระที่ 5

วันเพ็ญ เดือน 12 ทำบุญฉลองอายุครบ 100 ปี ครูบาออ บัณฑิต๊ะ