พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งชินบัญชรเชียงรุ้ง ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พิธีพุทธาภิเษก 
พระกริ่งชินบัญชรเชียงรุ้ง ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่