พระกริ่งขินบัญชร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อ เงินก้นเงิน รุ่น "คูณ เจริญพร ชินบัญชร"


พระ       พระกริ่งขินบัญชร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อ เงินก้นเงิน 
              รุ่น "คูณ เจริญพร ชินบัญชร"

                                                      ราคา ที่นี่หน้าหลัก

รายละเอียด:
วัตถุมงคล หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ 

รุ่น "คูณ เจริญพร ชินบัญชร"


พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานดำเนินการจัดสร้าง
อาจารย์ ชินพร สุขสถิตย์ เจ้าพิธีผู้สร้าง