ภาพงานพิธีไหว้ครู วันที่ ๑ พฤษภาคม 2558 และพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจริญพรสัตตมาส / พระกริ่งชินบัญชรธงชัยนวหรคุณ

          ภาพงานพิธีไหว้ครู วันที่ ๑ พฤษภาคม 2558 และพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจริญพรสัตตมาส / พระกริ่งชินบัญชรธงชัยนวหรคุณ          
                                                             (ภาพบางส่วนในพิธีครับ)
ต่อด้วยภาพจากรุ่นพี่ครับ