เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง เหรียญบาทหลวงปู่ทิม


พระ      เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง เหรียญบาทหลวงปู่ทิม
               ตอก โค้ดศาลา

รายละเอียด:
จากการบอกเล่าของท่านอาจารย์ชินพร สุขสถิตย์ ท่านเคยได้เล่าให้ผมฟังถึงเรื่อง
เหรียญบาทขวัญถุงในสมัยนั้น  ผ่านมาก็หลายปีแล้ว เรื่องมีอยู่ว่าตอนสร้างพระปิดตา
อุตตโมในปี พ.ศ.๒๕๑๘  ก็ได้มีการสั่งจองพระกัน โดยราคาจองพระปิดตาฯ ผมจำไม่
ได้แล้วว่า มีราคาองค์ละเท่าไหร่ แต่จำได้เพียงว่า พระปิดตาฯ ราคาที่สั่งจองกันนั้นลง
ท้ายด้วยราคา ๙๙.- บาท   แล้วท่านอาจารย์มีความคิดว่า ถ้าจะต้องมีการทอนเงินใน
จำนวนเงิน ๑.- บาท ให้กับผู้สั่งจองพระปิดตาฯ นั้น ท่านเห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
มีราคาน้อยนิด จึงอยากจะทำให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม  จึงได้ไปแลกเหรียญ ๑ บาท
มาจำนวนหนึ่ง ประมาณอยู่ที่หลักพัน แต่จะพันเท่าไหร่นั้น ผมจำไม่ได้แล้ว โดยเหรียญ
๑ บาท ในสมัยนั้นมี ๒ ชนิดเหรียญ ที่ใช้หมุนเวียนกันในท้องตลาด  คือเหรียญบาท ปี
๒๕๐๕ หลังตราแผ่นดิน และเหรียญบาท ปี ๒๕๑๗ หลังตราครุฑ โดยนำเหรียญทั้ง ๒
ชนิดนี้มาให้หลวงปู่ทิมฯเสก พร้อมกับพระปิดตาอุตโม  แล้วจึงนำเหรียญทั้ง ๒ ชนิดนี้
มาตอกโค๊ด โดยได้นำโค๊ดตัวนะในหยดน้ำ (โค๊ดที่ใช้ตอกพระกริ่งชินบัญชรรุ่นแรกอัน
ลือลั่น) ที่มีสภาพสึกมากแล้ว โดยจะสังเกตุเห็นเส้นรัศมีบนหัวตัวนะ มีเส้นเบาบางมาก
แต่ก็ยังพอจะเห็นเส้นพอรางๆ  แล้วจึงค่อยนำเหรียญนี้ ไปทอนให้กับผู้สั่งจองพระปิดตา
อุดตโม
     ส่วนเหรียญบาทปี พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านอาจารย์ได้ไปแลกที่กรมธนารักษณ์ เพื่อไว้เป็น
ของส่วนตัว แล้วนำไปเสกพร้อมกับเหรียญบาททั้ง ๒ ชนิดดังกล่าว ที่ไว้สำหรับใช้ทอน
เงินให้กับผู้สั่งจองพระปิดตาฯ แล้วจึงนำมาตอกโค๊ดศาลา  (โค๊ดที่ใช้ตอกพระกริ่งชิน
บัญชร ชนิดก้นเงิน) ที่มีสภาพสึกมากแล้ว  สำหรับเหรียญบาทที่ตอกโค๊ดศาลานี้ ท่าน
อาจารย์ได้บอกว่า มีจำนวนประมาณ ๒๐๐ เหรียญเท่านั้น ส่วนมากท่านอาจารย์จะมีไว้
แจกผู้ใกล้ชิด และศิษย์รักเท่านั้นครับ ไม่ได้นำไปเป็นเงินทอนเหมือนดัง ๒ ชนิดเหรียญ
ดังกล่าว  เรื่องก็มีดังนี้ พอคร่าวๆนะครับ ที่พอจะจำได้
      ส่วนพุทธคุณของเหรียญบาททั้ง ๓ ชนิดนี้ ท่านอาจารย์บอกว่าใช้ดีเหมือนพระปิด
ตาอุตตโม  อีกทั้งเป็นโภคทรัพย์ มีทั้งบารมี และเป็นมหาอำนาจอีกด้วย