สั่งจองวัตถุมงคล ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ “รุ่น ประทานโชค” สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


ขอเชิญร่วมสั่งจองสุดยอดวัตถุมงคล ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ รุ่น ประทานโชค” 
สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


ครั้งแรกที่จัดพิธีใหญ่และสำนักสงฆ์จัดสร้างเอง
พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวง
วัดสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๙ น.

๑.หลวงปู่ครูบาออ ปัณติต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม๋
๒.หลวงปู่ครูบาเสน เขมจาโร วัดผาปังหลวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
๓. หลวงปู่ครูบาอินตา กตปัญโญ วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๔.ครูบา ครูบาจง อุปลวณฺโณ วัดศรีสว่าง(วัวลาย) อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๕.พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ท่านครูบาจันทรังษี)วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พร้อมด้วยคณาจารย์ดังมากมาย ร่วมพิธี